vakantiehuis casa il gattopardo

                   
in het kort de woning het dorp het meer de omgeving tips voor trips fotoboek faq/ vragen prijzen/contact gastenboek
                   
 
                 
submenu tips voor trips in giro rondrit meer Bolsena Civitį Rome Romeinse rijk Etrusken thermen


tips voor trips, 
Etrusken, pagina 2

De Etrusken worden vaak  geheimzinnig en mysterieus genoemd.  Op de keper beschouwd is dat  niet zo heel vreemd, want de geschiedenis van de Etrusken is er een van tegenstrijdigheden en van raadsels, waarvoor in een aantal gevallen ook nu nog geen afdoende wetenschappelijke verklaring is gevonden. Zo weten we nog steeds niet, waar de Etrusken oorspronkelijk vandaan kwamen.
De Etrusken waren het eerste volk op het West/Europese vasteland, dat een eigen schrift kende.  Hun alphabet lijkt erg veel op het Griekse alphabet. Mede daarom acht men het plausibel, dat ze uit Griekenland geėmigreerd  zijn. Er zijn  aardig wat  voorbeelden van hun  geschreven taal teruggevonden. Alle gevonden teksten zijn ontcijferd. Maar hun aantal is te weinig om een volledig beeld van hun  taal te krijgen.

Het Lago di Bolsena  en het gebied erop heen  is in de loop van de geschiedenis  beschouwd als een mystieke, magische plek.  Het zal er me te maken hebben,dat het meer  een oude vulkaankrater is.   De vier elementen -vuur,water, lucht en aarde- komen hier als het ware samen. In dit gebied lag  de heilige plaats van de Etrusken; de plaats, waar  afgevaardigden uit alle twaalf steden van de Etruskische federatie elk jaar bijeen kwamen voor een  groot  religieus feest.  Waar dat precies gebeurde, was lange tijd onbekend. Verschillende steden en dorpen claimden, dat in  hun gemeente deze bijeenkomsten werden gehouden. Onlangs hebben Italiaanse archeologen aan de rand van Orvieto het oorspronkelijke heiligdom  gevonden.  In de tweede eeuw voor Christus hebben de Romeinen dit heiligdom grondig verwoest,  toen zij de Etrusken  onderwierpen. Daarna kwamen de Etrusken nog enige tijd in het geheim aan de oevers van het meer bijeen, vermoedelijk in Bolsena.


       

In de zeventiende en achttiende eeuw werden de eerste  serieuze opgravingen verricht. Er werd toen  nog niet planmatig  gezocht. Sommige van de eerste onderzoekers werden  door werkelijke historische interesse gedreven, soms ook  speelde het toeval of geldbejag een  rol. Sommige opgravingen zijn begonnen, nadat een boer bij het omploegen van de akker op een beeld of graf was gestoten. Een groot deel van de vondsten, dat de kunst –en antiekmarkt bereikte, kwam daar terecht door toedoen van regelrechte grafrovers, nu niet direct  de perfecte voedingsbodem voor academische gedegenheid. Dat neemt niet weg, dat er ook in die tijd mensen waren, die de vondsten zo verantwoord verzamelden  en toegankelijk maakten, dat de door hen aangelegde collecties ook nu nog tot de toonaangevende op dit gebied horen. Het Museo Etrusco Guarnaci uit Volterra is daar een voorbeeld van.  Geleidelijk is de zaak systematischer, wetenschappelijker aangepakt.  Stapje voor stapje wordt thans datgene wat eerst geheimzinnig en niet te duiden leek, geļnventariseerd, geanalyseerd en verklaard. Vrij veel  Italiaanse universiteiten kennen thans een leerstoel Etruskologie. Ook in het buitenland is de wetenschappelijke interesse groeiende. Amerikanen en Engelsen zijn actief in het gebied, maar ook Nederlandse archeologen dragen hun steentje bij.

in het informatiepakket, dat U bij vertrek ontvangt, zijn de trips voor trips verder uitgewerkt, onder meer met routebeschrijvingen. 
naar boven naar pagina 1naar pagina 3contact
 
index
 
algemeen:

in het kort
faq/ vragen
prijs/contact
sitemap
gastenboek

uitwerking:

de woning
het dorp
het meer
de omgeving

fotoboek:

huis en dorp
uitzicht

italiėgevoel
het meer
landschap
C/cultuur 1
klassiek Rome

tips voor trips:

in giro
warmwaterbaden
rondrit meer
Bolsena
Civitį
Rome
Romeinse rijk
Etrusken

© casa il gattopardo / altatuscia.nl
 voor het laatst gewijzigd op: 24-01-2019